Кошик

0 товаров 0.00₴

+380987381682

чт, 12/03/2020 - 12:54 - admin

Однією з найважливіших частин вихлопної системи автомобіля є резонатор. У цій статті йтиметься саме він ним.
Резонатор є невід'ємною частиною системи сучасного автомобіля. Як правило, він розміщений у середній частині вихлопної системи. Основною функцією резонатора є розрядження та охолодження вихлопних газів, які виходять із приймальної труби. Вторинною функцією є придушення шумів та небажаних вібрацій від роботи двигуна.
Стандартні резонатори, встановлені на більшості машин, мають досить просту конструкцію. Він складається з двох металевих частин та наповнювача між ними. Внутрішня частина резонатора, як правило, перфорована труба. Між цією трубою та корпусом резонатора розміщено наповнювач, як правило, це мінеральна вата. Але існують резонатори і складніших конструкцій, але вони зустрічаються досить рідко.
Ще однією важливою функцією резонатора є очищення вихлопних газів від шкідливих речовин. Ці речовини осідають на стінці резонатора і вбираються у наповнювач.
Після вивчення функцій та пристрою резонатора перейдемо до його встановлення. Резонатор розташований між приймальною трубою та глушником автомобіля. До цих елементів він може кріпитись двома способами: за допомогою хомута або фланцевим з'єднанням. Для демонтажу резонатора необхідно відкрутити резонатор від глушника та приймальної труби. Потім потрібно зняти його з гумок-кріплень, якими прикріплений резонатор до автомобіля. Гумові кріплення використовуються для того, щоб вібрації від двигуна не передавалися на кузов автомобіля. Так, коли старий резонатор знятий, на його місце можна встановити новий. Також бажано замінити гумові кріплення та хомути, якими резонатор кріпиться до інших частин вихлопної системи.

Одной из важнейших частей выхлопной системы автомобиля является резонатор. В этой статье речь пойдет именно он нём.
Резонатор является неотъемлемой частью выхлопной системы современного автомобиля. Как правило, он размещен в средней части выхлопной системы. Основной функцией резонатора является разряжение и охлаждение выхлопных газов, которые выходят из приемной трубы. Вторичной функцией является подавление шумов и нежелательных вибраций от работы двигателя.
Стандартные резонаторы, которые установленные на большинстве машин имеют довольно простую конструкцию. Он состоит из двух металлических частей и наполнителя между ними. Внутренняя часть резонатора это, как правило, перфорированная труба. Между этой трубой и корпусом резонатора размещен наполнитель, как правило, это минеральная вата. Но существуют резонаторы и более сложных конструкций, но они встречаются довольно редко.
Еще одной важной функцией резонатора является очистка выхлопных газов от вредных веществ. Эти вещества оседают на стенке резонатора и впитываются в наполнитель.
После изучения функций и устройства резонатора перейдем к его установке. Резонатор расположен между приемной трубой и глушителем автомобиля. К этим элементам он может крепиться двумя способами: при помощи хомута или фланцевым соединением. Для демонтажа резонатора необходимо открутить резонатор от глушителя и от приемной трубы. Затем нужно снять его с резинок-креплений, которыми резонатор прикреплен к автомобилю. Резиновые крепления используются для того, что б вибрации от двигателя не передавались на кузов автомобиля. И так, когда старый резонатор снят, на его место можно установить новый. Так же желательно заменить резиновые крепления и хомуты, которыми резонатор крепится к остальным частям выхлопной системы.