Кошик

0 товаров 0.00₴

+380987381682

чт, 12/03/2020 - 13:29 - admin

Основною функцією каталізатора вихлопних газів у випускній системі автомобіля є очищення вихлопних газів до екологічної норми. Але термін роботи каталізатора обмежений терміном експлуатації, якістю палива та іншими факторами, що надалі впливає на правильність роботи двигуна та підвищенням витрати палива.

Правильний підхід до дотримання екологічних норм вимагає заміни старого каталізатора вихлопної системи на новий, що пов'язане з досить суттєвими матеріальними витратами. У зв'язку з цим більшість автомобілістів вдаються до встановлення нового каталізатора, а стронгера (пламегасителя). Ціна нового каталізатора на порядок вища за ціну полум'ягасника, що є ключовим.

Колекторний пламегасник a>

Встановлення стронгера вихлопної системи на автомобіль не впливає на правильну роботу двигуна, а також знижує шум та вібрацію вихлопної системи, виконуючи функцію додаткового резонатора. Єдиним мінусом при заміні каталізатора на пламегаситель, є забруднення навколишнього середовища неочищеними вихлопними газами, але поки що в нашій країні боротьба за екологію поступається боротьбі за їжу так що вибір за вами в іншому на роботу автомобіля така ротація не вплине.

Магістральний стронгер a>

Основной функцией катализатора выхлопных газов в выпускной системе автомобиля, является очищение выхлопных газов до экологической нормы. Но срок работы катализатора ограничен сроком эксплуатации, качеством используемого топлива и другими факторами, что в дальнейшем влияет на правильность работы двигателя и повышением расхода топлива.

Правильный подход к соблюдению экологических норм требует замены старого катализатора выхлопной системы на новый, что связано с довольно существенными материальными расходами. В связи с этим большинство автомобилистов прибегают к установке не нового катализатора, а стронгера (пламегасителя). Цена нового катализатора на порядок выше цены пламегасителя, что является ключевым.

Коллекторный пламегаситель

Установка стронгера выхлопной системы на автомобиль не влияет на правильную работу двигателя, а также снижает шум и вибрации выхлопной системы, выполняя функцию дополнительного резонатора. Единственным минусом при замене катализатора на пламегаситель, является загрязнение окружающей среды неочищенными выхлопными газами, но пока в нашей стране борьба за экологию уступает борьбе за пропитание так что выбор за вами в остальном на работу автомобиля такая ротация не повлияет.

Магистральный стронгер